Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (911)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
301 2009-10-15 not available Международно частно право — част I (граждански и търговски дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 480 3 2009-10-17
302 2009-10-15 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 220 3 2009-10-17
303 2009-10-07 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 128 9 2009-10-15
304 2009-10-06 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 176 2 2009-10-07
305 2009-09-17 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 236 10 2009-09-26
306 2009-09-17 not available Социално подпомагане и социална интеграция колектив СИБИ 216 10 2009-09-26
307 2009-09-17 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 184 12 2009-09-28
308 2009-08-22 корица - Кадастър и имотен регистър Кадастър и имотен регистър колектив СИБИ 256 5 2009-08-26
309 2009-08-20 корица - Съдебна администрация Съдебна администрация колектив СИБИ 112 6 2009-08-25
310 2009-08-11 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 392 7 2009-08-17
311 2009-07-29 not available Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 152 6 2009-08-03
312 2009-07-25 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 248 5 2009-07-29
313 2009-07-15 корица - Устройство на територията — част I - Наредба № 4 Устройство на територията — част I - Наредба № 4 колектив СИБИ 88 3 2009-07-17
314 2009-07-09 корица - Закон за административните нарушения и наказания Закон за административните нарушения и наказания колектив СИБИ 56 2 2009-07-10
315 2009-07-08 корица - Енергетика и енергийна ефективност Енергетика и енергийна ефективност колектив СИБИ 240 8 2009-07-15
316 2009-07-06 корица - Данъчни закони 2009 Данъчни закони 2009 колектив СИБИ 816 5 2009-07-10
317 2009-06-28 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 348 2 2009-06-29
318 2009-06-16 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 264 6 2009-06-21
319 2009-06-12 корица - Закон за здравето Закон за здравето колектив СИБИ 256 6 2009-06-17
320 2009-05-27 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 144 13 2009-06-08
321 2009-05-27 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 264 13 2009-06-08
322 2009-04-24 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 224 12 2009-05-05
323 2009-04-19 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 288 3 2009-04-21
324 2009-04-16 корица - Избори 2009 Избори 2009 колектив СИБИ 168 8 2009-04-23
325 2009-04-10 not available Банкови закони колектив СИБИ 440 6 2009-04-15
326 2009-04-03 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 432 7 2009-04-09
327 2009-03-26 корица - Изпълнително производство. Съдебна практика (1952—2007 г.) Изпълнително производство. Съдебна практика (1952—2007 г.) колектив СИБИ 400 84 2009-06-17
328 2009-03-22 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 392 3 2009-03-24
329 2009-03-22 not available Защита на конкуренцията колектив СИБИ 184 3 2009-03-24
330 2009-03-21 not available Закон за кооперациите колектив СИБИ 96 4 2009-03-24
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-911 |   >>