Търсене на: в:

Списък книги (1712)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
811 2008-11-06 not available Бюджет и одит в публичния сектор колектив СИБИ 208 9 2008-11-14
812 2008-10-28 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 248 18 2008-11-14
813 2008-11-11 корица - CDX-GT31U - ръководство CDX-GT31U - ръководство колектив Sony 22 3 2008-11-13
814 2008-11-11 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 116 2 2008-11-12
815 2008-10-26 корица - Упражнения по микроистория Упражнения по микроистория Джовани Леви Дом на науките за Човека и обществото 320 16 2008-11-10
816 2008-11-02 корица - DSC-T77_BG - ръководство DSC-T77_BG - ръководство колектив Sony 172 9 2008-11-10
817 2008-10-30 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 248 6 2008-11-04
818 2008-10-24 корица - BDV-IT1000_BG - Ръководство BDV-IT1000_BG - Ръководство колектив Sony 157 10 2008-11-02
819 2008-10-24 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 240 8 2008-10-31
820 2008-10-25 not available Интелектуална собственост — част II (индустриална собственост) колектив СИБИ 264 4 2008-10-28
821 2008-10-26 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 220 3 2008-10-28
822 2008-10-13 not available Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните колектив СИБИ 96 10 2008-10-22
823 2008-10-15 not available Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 240 3 2008-10-17
824 2008-09-02 корица - Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика колектив СИБИ 608 46 2008-10-17
825 2008-10-15 not available Закон за нормативните актове колектив СИБИ 96 2 2008-10-16
826 2008-10-06 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 232 11 2008-10-16
827 2008-10-13 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 352 3 2008-10-15
828 2008-10-06 not available Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 136 4 2008-10-09
829 2008-10-07 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 400 3 2008-10-09
830 2008-04-17 корица - Културният фронт Културният фронт Иван Еленков Институт за изследване на близкото минало 544 168 2008-10-01
831 2008-08-28 корица - Пари и де/стабилизация в България 1948/­1989 Пари и де/стабилизация в България 1948/­1989 Румен Аврамов Институт за изследване на близкото минало 340 35 2008-10-01
832 2008-09-30 корица - Международно частно право — част II (семейни дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) Международно частно право — част II (семейни дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 304 2 2008-10-01
833 2008-09-24 not available Кодекс за застраховането колектив СИБИ 392 3 2008-09-26
834 2008-09-21 not available Кадастър и имотен регистър колектив СИБИ 160 5 2008-09-25
835 2008-09-04 not available Защита на потребителите колектив СИБИ 256 15 2008-09-18
836 2008-09-08 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 184 11 2008-09-18
837 2007-11-01 корица - Българско в собствен сос, т. 1 Българско в собствен сос, т. 1 Емил Е Мил 220 311 2008-09-06
838 2008-08-12 корица - Правна защита на търговеца срещу нелоялна конкуренция от търговските пълномощници и помощници Правна защита на търговеца срещу нелоялна конкуренция от търговските пълномощници и помощници Георги Лялев Филвест 200 25 2008-09-05
839 2008-08-20 not available Опазване на околната среда колектив СИБИ 404 13 2008-09-01
840 2007-02-12 корица - Към политическата история на одриското царство от края на 6 до средата на 4 в.пр.н.е. - ч. 1 Към политическата история на одриското царство от края на 6 до средата на 4 в.пр.н.е. - ч. 1 Ставри Топалов Наско-1701 460 568 2008-09-01
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1110 | 1111-1140 | 1141-1170 | 1171-1200 | 1201-1230 | 1231-1260 | 1261-1290 | 1291-1320 | 1321-1350 | 1351-1380 | 1381-1410 | 1411-1440 | 1441-1470 | 1471-1500 | 1501-1530 | 1531-1560 | 1561-1590 | 1591-1620 | 1621-1650 | 1651-1680 | 1681-1710 | 1711-1712 |   >>