Резултат от търсене на 'правна литература' (общо: 1099)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
61 2021-06-18 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 360 8 2021-06-25
62 2021-06-01 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 792 21 2021-06-21
63 2021-05-21 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 144 5 2021-05-25
64 2021-05-12 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 496 7 2021-05-18
65 2021-04-28 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 480 10 2021-05-07
66 2021-04-22 корица - Държавна администрация и държавна служба Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 168 7 2021-04-28
67 2021-04-16 корица - Закон за Министерството на вътрешните работи Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 256 7 2021-04-22
68 2021-04-12 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 224 5 2021-04-16
69 2021-04-07 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 216 6 2021-04-12
70 2021-03-31 корица - Защита на конкуренцията Защита на конкуренцията колектив СИБИ 240 7 2021-04-06
71 2021-03-24 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 576 9 2021-04-01
72 2021-03-25 корица - Изпълнение на наказанията Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 344 2 2021-03-26
73 2021-03-12 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 664 12 2021-03-23
74 2021-03-12 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 192 11 2021-03-22
75 2021-03-05 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 464 8 2021-03-12
76 2021-02-24 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 376 7 2021-03-02
77 2021-02-18 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 576 7 2021-02-24
78 2021-02-15 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 336 5 2021-02-19
79 2021-02-04 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 496 9 2021-02-12
80 2021-01-29 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 152 6 2021-02-03
81 2021-01-28 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 344 5 2021-02-01
82 2021-01-22 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 448 7 2021-01-28
83 2021-01-15 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 480 6 2021-01-20
84 2021-01-13 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 432 6 2021-01-18
85 2021-01-05 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 400 8 2021-01-12
86 2020-12-22 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 528 17 2021-01-07
87 2020-12-22 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 14 2021-01-04
88 2020-12-10 корица - Данъци 2021 Данъци 2021 колектив СИБИ 1152 12 2020-12-21
89 2020-11-26 корица - Семеен кодекс Семеен кодекс колектив СИБИ 336 9 2020-12-04
90 2020-11-03 корица - Съдебна администрация Съдебна администрация колектив СИБИ 216 4 2020-11-06
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-1020 | 1021-1050 | 1051-1080 | 1081-1099 |   >>