Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (992)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
511 2007-05-08 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 400 3 2007-05-10
512 2007-04-27 not available Правозащитни институции Снежана Начева СИБИ 364 9 2007-05-05
513 2007-04-18 not available Закон за здравето колектив СИБИ 232 3 2007-04-20
514 2007-04-01 not available Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 128 13 2007-04-13
515 2007-03-27 not available Гори и земи от горския фонд колектив СИБИ 216 4 2007-03-30
516 2007-03-17 not available Земеделски земи колектив СИБИ 340 7 2007-03-23
517 2007-03-08 not available Избори за членове на Европейския парламент 2007 колектив СИБИ 144 5 2007-03-12
518 2007-02-25 not available Международно частно право — част I (граждански и търговски дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 320 8 2007-03-04
519 2007-02-14 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 136 6 2007-02-19
520 2007-02-12 not available Митнически закони - част втора колектив СИБИ 416 3 2007-02-14
521 2007-01-26 not available Закон за акцизите и данъчните складове колектив СИБИ 192 18 2007-02-12
522 2007-01-24 not available Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 128 20 2007-02-12
523 2007-01-20 not available Митнически закони - част първа колектив СИБИ 336 3 2007-01-22
524 2007-01-15 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 264 5 2007-01-19
525 2007-01-07 корица - Данъчни закони 2007 Данъчни закони 2007 колектив СИБИ 736 15 2007-01-21
526 2007-01-05 not available Бюджет и одит в публичния сектор колектив СИБИ 184 5 2007-01-09
527 2006-12-30 not available Закон за корпоративното подоходно облагане колектив СИБИ 168 13 2007-01-11
528 2006-12-29 not available Закон за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 320 14 2007-01-11
529 2006-12-18 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 340 10 2006-12-27
530 2006-12-18 not available Закон за туризма колектив СИБИ 80 10 2006-12-27
531 2006-12-18 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 288 10 2006-12-27
532 2006-12-18 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 96 10 2006-12-27
533 2006-12-14 корица - Закон за местните данъци и такси Закон за местните данъци и такси колектив СИБИ 96 14 2006-12-27
534 2006-11-29 not available Закон за данъците върху доходите на физическите лица колектив СИБИ 128 29 2006-12-27
535 2006-11-12 not available Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 324 9 2006-11-20
536 2006-10-30 not available Закон за защита на конкуренцията колектив СИБИ 80 22 2006-11-20
537 2006-10-25 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 384 27 2006-11-20
538 2006-10-17 not available Банкови закони колектив СИБИ 352 35 2006-11-20
539 2006-10-10 not available Закон за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 224 8 2006-10-17
540 2006-10-08 not available Опазване на обществения ред — част II колектив СИБИ 200 10 2006-10-17
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-990 | 991-992 |   >>