Резултат от търсене на 'хуманитарни науки' (общо: 90)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2014-06-20 корица - TRAPPED IN EUROPE’S QUAGMIRE: The Situation of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria TRAPPED IN EUROPE’S QUAGMIRE: The Situation of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria Tsvetelina Hristova, Raia Apostolova, Neda Deneva, Mathias Fiedler Bordermonitoring 44 2 2014-06-21
2 2017-07-07 корица - Северозападните български говори Северозападните български говори Цветан Тодоров Mind Print 488 300 2018-05-02
3 2010-08-11 корица - DIVINATIO - 31 DIVINATIO - 31 колектив MSHS 256 48 2010-09-27
4 2011-03-14 корица - DIVINATIO - 32 DIVINATIO - 32 колектив MSHS 192 13 2011-03-26
5 2011-07-28 корица - DIVINATIO - 33 DIVINATIO - 33 колектив MSHS 236 32 2011-08-28
6 2012-03-22 корица - DIVINATIO - 34 DIVINATIO - 34 колектив MSHS 252 15 2012-04-05
7 2014-06-18 корица - DIVINATIO - 38 DIVINATIO - 38 колектив MSHS 192 7 2014-06-24
8 2012-08-01 корица - DIVINATIO - 35 DIVINATIO - 35 колектив MSHS 260 112 2012-11-20
9 2013-05-10 корица - DIVINATIO - 36 DIVINATIO - 36 колектив MSHS 196 19 2013-05-28
10 2015-05-22 корица - DIVINATIO - 39-40 DIVINATIO - 39-40 колектив MSHS 352 11 2015-06-01
11 2016-03-18 корица - DIVINATIO - 41 DIVINATIO - 41 колектив MSHS 192 28 2016-04-14
12 2016-06-25 корица - DIVINATIO - 42/43 DIVINATIO - 42/43 колектив MSHS 392 19 2016-07-13
13 2017-06-30 корица - DIVINATIO - 44 DIVINATIO - 44 колектив MSHS 280 8 2017-07-07
14 2018-11-11 корица - DIVINATIO - 45-46 DIVINATIO - 45-46 колектив MSHS 256 12 2018-11-22
15 2019-03-14 корица - DIVINATIO - 47 DIVINATIO - 47 колектив MSHS 224 35 2019-04-17
16 2020-01-31 корица - DIVINATIO - 48 DIVINATIO - 48 колектив MSHS 224 9 2020-02-08
17 2020-12-04 корица - Цветан Тодоров и облозите на хуманизма. 15 гледни точки Цветан Тодоров и облозите на хуманизма. 15 гледни точки колектив MSHS 352 18 2020-12-21
18 2021-01-09 корица - DIVINATIO - 49 DIVINATIO - 49 колектив MSHS 288 20 2021-01-28
19 2022-03-24 корица - DIVINATIO - 50 DIVINATIO - 50 колектив MSHS 172 28 2022-04-20
20 2017-06-09 корица - Camino de Santiago. Der Weg der Hoffnung Camino de Santiago. Der Weg der Hoffnung Ross-Hermann Lanze Stiftung Prometheus 336 115 2017-10-01
21 2008-11-02 корица - Mediterranean Frontiers. Borders, Conflict and Memory  in a Transnational World Mediterranean Frontiers. Borders, Conflict and Memory in a Transnational World Dimitar Bechev, Kalypso Nicolaidis Tauris Academic Studies 262 278 2009-08-06
22 1994-07-20 корица - Към хуманистично общество Към хуманистично общество Генчо Пирьов Веда Словена - ЖГ 152 21 1994-08-09
23 2019-04-10 корица - Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 21 Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 21 колектив Департамент по езиково обучение - ИЧС 292 6 2019-04-15
24 2021-11-24 корица - Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 22 Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 22 колектив Департамент по езиково обучение - ИЧС 72 4 2021-11-27
25 2022-06-29 not available Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 23 колектив Департамент по езиково обучение - ИЧС 120 3 2022-07-01
26 2007-11-08 корица - In memoriam - Жан Бодрияр. Глобализацията  като културен шок In memoriam - Жан Бодрияр. Глобализацията като културен шок колектив Дом на науките за Човека и обществото 260 7 2007-11-14
27 2010-05-25 корица - Есета по история и историография Есета по история и историография Жак Рьовел Дом на науките за Човека и обществото 324 21 2010-06-14
28 2018-10-09 корица - Конструктивисти и натуралисти: диалог от недоразумения Конструктивисти и натуралисти: диалог от недоразумения колектив Дом на науките за Човека и обществото 248 30 2018-11-07
29 2004-12-02 корица - Демократически преглед 52/2004 Демократически преглед 52/2004 колектив Дружество Гражданин 218 7 2004-12-08
30 2003-05-23 корица - Демократически преглед 51/2003 Демократически преглед 51/2003 колектив Дружество Гражданин 304 21 2003-06-12
1-30 | 31-60 | 61-90 |   >>