Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (935)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
91 2015-12-14 корица - Право на убежище и международна закрила Право на убежище и международна закрила колектив СИБИ 200 9 2015-12-22
92 2015-12-12 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 376 8 2015-12-19
93 2015-12-08 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 104 5 2015-12-12
94 2015-11-27 корица - Данъци 2016 Данъци 2016 колектив СИБИ 880 20 2015-12-16
95 2015-11-24 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 360 15 2015-12-08
96 2015-11-09 корица - Местно самоуправление и местна администрация Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 136 2 2015-11-10
97 2015-09-19 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 304 10 2015-09-28
98 2015-09-15 корица - Устройство на територията Устройство на територията колектив СИБИ 200 1 2015-09-15
99 2015-09-14 корица - Категоризация на туристически обекти Категоризация на туристически обекти колектив СИБИ 232 11 2015-09-24
100 2015-09-02 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 276 3 2015-09-04
101 2015-08-12 корица - Данъци 2015 Данъци 2015 колектив СИБИ 880 9 2015-08-20
102 2015-08-06 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 168 6 2015-08-11
103 2015-07-28 корица - Защита на потребителите Защита на потребителите колектив СИБИ 304 7 2015-08-03
104 2015-07-26 корица - Закон за митниците Закон за митниците колектив СИБИ 168 13 2015-08-07
105 2015-07-21 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 456 5 2015-07-25
106 2015-07-13 корица - Защита на конкуренцията Защита на конкуренцията колектив СИБИ 192 12 2015-07-24
107 2015-06-21 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 360 5 2015-06-25
108 2015-05-27 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 440 14 2015-06-09
109 2015-05-12 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 664 8 2015-05-19
110 2015-04-25 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 144 4 2015-04-28
111 2015-04-21 корица - Публични финанси Публични финанси колектив СИБИ 240 3 2015-04-23
112 2015-04-14 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 256 4 2015-04-17
113 2015-03-24 корица - Местно самоуправление и местна администрация Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 136 3 2015-03-26
114 2015-03-21 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 312 5 2015-03-25
115 2015-03-18 корица - Закон за кадастъра и имотния регистър Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 112 4 2015-03-21
116 2015-02-20 корица - Закон за Министерството на вътрешните работи Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 168 5 2015-02-24
117 2015-02-13 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 384 6 2015-02-18
118 2015-02-09 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 312 3 2015-02-11
119 2015-01-31 корица - Закон за задълженията и договорите Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 456 33 2015-03-04
120 2015-01-19 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 224 3 2015-01-21
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-935 |   >>