Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'СИБИ' в издателствата (871)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
721 2000-12-12 корица - Данъци 2001 Данъци 2001 колектив СИБИ 376 4 2000-12-15
722 2000-12-06 корица - Държавна служба Държавна служба колектив СИБИ 400 10 2000-12-15
723 2000-11-13 not available Авторско право и сродните му права в Република България Георги Саракинов СИБИ 312 30 2000-12-12
724 2000-11-23 корица - сп. Съвременно право 6/2000 сп. Съвременно право 6/2000 колектив СИБИ 138 12 2000-12-04
725 2000-11-16 корица - Лично, семейно и наследствено право Лично, семейно и наследствено право колектив СИБИ 512 16 2000-12-01
726 2000-11-13 not available Предмет, метод и източници на осигурителното право Красимира Средкова СИБИ 128 19 2000-12-01
727 2000-10-06 not available Юридически свят 2/2000 колектив СИБИ 272 48 2000-11-22
728 2000-09-29 not available Търговски закон колектив СИБИ 372 19 2000-10-17
729 2000-08-21 not available Осигурителни закони — том I колектив СИБИ 896 58 2000-10-17
730 2000-09-20 not available сп. Адвокатски преглед 6-7/2000 колектив СИБИ 64 16 2000-10-05
731 2000-08-21 корица - Осигурителни правоотношения Осигурителни правоотношения Красимира Средкова СИБИ 136 19 2000-09-08
732 2000-07-19 not available сп. Съвременно право 4/2000 колектив СИБИ 112 52 2000-09-08
733 2000-08-01 корица - Кодекс за задължително обществено осигуряване Кодекс за задължително обществено осигуряване колектив СИБИ 168 4 2000-08-04
734 2000-06-20 корица - Полицейско разследване. Методическо ръководство. Примерни образци Полицейско разследване. Методическо ръководство. Примерни образци Галина Бакалова СИБИ 172 43 2000-08-01
735 2000-07-19 not available сп. Адвокатски преглед 5/2000 колектив СИБИ 48 10 2000-07-28
736 2000-07-03 not available Училище за всеки колектив СИБИ 72 17 2000-07-19
737 2000-07-10 корица - Училище за всеки - борба с отпадането от училище Училище за всеки - борба с отпадането от училище колектив СИБИ 48 10 2000-07-19
738 2000-06-22 корица - Наказателни закони Наказателни закони колектив СИБИ 684 8 2000-06-29
739 2000-06-08 not available сп. Съвременно право 3/2000 колектив СИБИ 116 22 2000-06-29
740 2000-06-10 корица - Училище за всеки - България Училище за всеки - България колектив СИБИ 36 17 2000-06-26
741 2000-06-06 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 484 17 2000-06-22
742 2000-06-09 not available Данъци 2001 колектив СИБИ 506 14 2000-06-22
743 2000-05-27 корица - Антология на добрия опит Антология на добрия опит Валентина Симеонова, Венцеслав Панчев СИБИ 80 11 2000-06-06
744 2000-05-10 not available Правозащитни институции Снежана Начева СИБИ 192 28 2000-06-06
745 2000-05-19 not available Наказателен кодекс колектив СИБИ 308 5 2000-05-23
746 2000-04-29 корица - сп. Адвокатски преглед 4/2000 сп. Адвокатски преглед 4/2000 колектив СИБИ 36 17 2000-05-15
747 2000-04-22 not available сп. Съвременно право 2/2000 колектив СИБИ 100 17 2000-05-08
748 2000-04-15 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 176 24 2000-05-08
749 2000-04-11 not available Тълкувателни решения на конституционния съд 1997-1999 г. колектив СИБИ 96 28 2000-05-08
750 2000-04-11 корица - Приватизационният договор Приватизационният договор Георги Хорозов СИБИ 160 28 2000-05-08
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-871 |   >>