Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (958)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
631 2004-06-04 not available Висше образование колектив СИБИ 144 37 2004-07-10
632 2004-05-28 not available Земеделски земи (собственост, ползване, аренда) колектив СИБИ 400 8 2004-06-04
633 2004-05-14 not available Закон за туризма колектив СИБИ 116 8 2004-05-21
634 2004-04-24 корица - Всеобща декларация за правата на човека Всеобща декларация за правата на човека колектив UNDP 16 23 2004-05-16
635 2004-04-23 not available Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 144 12 2004-05-04
636 2004-04-20 not available Особени залози колектив СИБИ 160 15 2004-05-04
637 2004-04-16 not available Предварително разследване (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 236 4 2004-04-19
638 2004-04-08 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 200 9 2004-04-16
639 2004-04-01 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 208 9 2004-04-09
640 2004-03-29 корица - Данъчни закони 2004 Данъчни закони 2004 колектив СИБИ 700 7 2004-04-04
641 2004-03-19 корица - Енергетика и енергийна ефективност Енергетика и енергийна ефективност колектив СИБИ 236 11 2004-03-29
642 2004-03-12 not available Наказателен кодекс колектив СИБИ 344 14 2004-03-25
643 2004-03-02 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 312 11 2004-03-12
644 2004-03-01 корица - Частна охранителна дейност Частна охранителна дейност колектив СИБИ 180 8 2004-03-08
645 2004-02-27 not available Закон за храните колектив СИБИ 204 7 2004-03-04
646 2004-02-14 not available Мерки срещу изпирането на пари колектив СИБИ 168 6 2004-02-19
647 2004-02-03 корица - Закон за опазване на околната среда Закон за опазване на околната среда колектив СИБИ 224 10 2004-02-12
648 2004-01-26 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 296 5 2004-01-30
649 2004-01-20 not available Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 140 11 2004-01-30
650 2004-01-10 not available Банкови закони колектив СИБИ 496 11 2004-01-20
651 2003-12-18 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 232 26 2004-01-12
652 2003-12-14 not available Данъци 2004 колектив СИБИ 528 14 2003-12-27
653 2003-11-28 not available Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 140 8 2003-12-05
654 2003-11-14 not available Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 276 7 2003-11-20
655 2003-11-05 корица - Интелектуална собственост Интелектуална собственост колектив СИБИ 308 7 2003-11-11
656 2003-10-23 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 264 20 2003-11-11
657 2003-10-16 not available Закон за държавния служител колектив СИБИ 156 13 2003-10-28
658 2003-10-13 not available Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) колектив СИБИ 168 4 2003-10-16
659 2003-09-26 not available Медийна регулация колектив СИБИ 272 47 2003-11-11
660 2003-09-26 not available Особени залози колектив СИБИ 144 5 2003-09-30
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-958 |   >>