Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (982)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
631 2005-01-31 not available Частна охранителна дейност колектив СИБИ 172 5 2005-02-04
632 2005-01-29 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 224 4 2005-02-01
633 2005-01-15 корица - Социално подпомагане Социално подпомагане колектив СИБИ 160 4 2005-01-18
634 2005-01-07 not available Интеграция на хората с увреждания колектив СИБИ 152 4 2005-01-10
635 2004-12-10 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 152 18 2004-12-27
636 2004-11-26 корица - Данъци 2005 Данъци 2005 колектив СИБИ 576 32 2004-12-27
637 2004-11-24 not available Съдебна администрация колектив СИБИ 152 6 2004-11-29
638 2004-11-18 корица - Закон за изпълнение на наказанията Закон за изпълнение на наказанията колектив СИБИ 108 6 2004-11-23
639 2004-11-13 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 328 11 2004-11-23
640 2004-11-05 корица - Закон за задълженията и договорите Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 322 14 2004-11-18
641 2004-10-29 not available Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България колектив СИБИ 164 9 2004-11-06
642 2004-10-25 not available Закон за счетоводството колектив СИБИ 64 19 2004-11-12
643 2004-10-18 not available Застрахователни закони колектив СИБИ 210 26 2004-11-12
644 2004-10-18 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 230 36 2004-11-22
645 2004-10-01 not available Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 312 13 2004-10-13
646 2004-09-29 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 102 8 2004-10-06
647 2004-09-17 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 292 14 2004-09-30
648 2004-09-17 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 224 14 2004-09-30
649 2004-09-17 not available Държавно обществено осигуряване (подзаконови нормативни актове) колектив СИБИ 240 14 2004-09-30
650 2004-08-17 not available Работно време, почивки и отпуски колектив СИБИ 68 7 2004-08-23
651 2004-08-10 not available Закон за здравето колектив СИБИ 212 9 2004-08-18
652 2004-06-25 not available Кодекс на търговското корабоплаване колектив СИБИ 276 11 2004-07-05
653 2004-06-25 not available Закон за адвокатурата колектив СИБИ 96 5 2004-06-29
654 2004-06-11 корица - Командировки в страната и чужбина Командировки в страната и чужбина колектив СИБИ 48 4 2004-06-14
655 2004-06-04 not available Висше образование колектив СИБИ 144 37 2004-07-10
656 2004-05-28 not available Земеделски земи (собственост, ползване, аренда) колектив СИБИ 400 8 2004-06-04
657 2004-05-14 not available Закон за туризма колектив СИБИ 116 8 2004-05-21
658 2004-04-24 корица - Всеобща декларация за правата на човека Всеобща декларация за правата на човека колектив UNDP 16 23 2004-05-16
659 2004-04-23 not available Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 144 12 2004-05-04
660 2004-04-20 not available Особени залози колектив СИБИ 160 15 2004-05-04
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-982 |   >>