Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (982)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
61 2018-01-05 корица - Държавна администрация и държавна служба Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 160 15 2018-01-19
62 2018-01-05 корица - Местно самоуправление и местна администрация Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 152 15 2018-01-19
63 2018-01-05 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 184 15 2018-01-19
64 2017-12-22 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 336 14 2018-01-04
65 2017-12-20 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 384 10 2017-12-29
66 2017-12-18 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 434 12 2017-12-29
67 2017-12-15 корица - Закон за концесиите Закон за концесиите колектив СИБИ 152 15 2017-12-29
68 2017-12-08 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 392 22 2017-12-29
69 2017-12-08 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 336 41 2018-01-17
70 2017-12-07 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 13 2017-12-19
71 2017-11-22 корица - Данъци 2018 Данъци 2018 колектив СИБИ 976 38 2017-12-29
72 2017-10-30 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 344 12 2017-11-10
73 2017-10-24 корица - Организации с нестопанска цел Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 96 2 2017-10-25
74 2017-10-19 not available Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 400 9 2017-10-27
75 2017-10-16 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 144 2 2017-10-17
76 2017-08-28 корица - Съдебна администрация Съдебна администрация колектив СИБИ 200 5 2017-09-01
77 2017-08-19 корица - Административен процес Административен процес колектив СИБИ 288 3 2017-08-21
78 2017-08-04 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 376 6 2017-08-09
79 2017-07-26 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 500 10 2017-08-04
80 2017-07-15 корица - Договори за ЕС • Съдебна практика Договори за ЕС • Съдебна практика колектив СИБИ 904 21 2017-08-04
81 2017-06-28 not available Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 336 20 2017-07-17
82 2017-05-19 корица - Защита на потребителите Защита на потребителите колектив СИБИ 400 8 2017-05-26
83 2017-04-25 корица - Закон за Министерството на вътрешните работи Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 272 4 2017-04-28
84 2017-04-10 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 344 11 2017-04-20
85 2017-03-27 корица - Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество колектив СИБИ 74 2 2017-03-28
86 2017-03-21 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 192 3 2017-03-23
87 2017-03-07 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 608 2 2017-03-08
88 2017-02-16 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 264 7 2017-02-22
89 2017-02-14 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 192 2 2017-02-15
90 2017-02-09 корица - Местно самоуправление и местна администрация Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 144 8 2017-02-16
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-982 |   >>