Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'СИБИ' в издателствата (842)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
61 2016-09-09 корица - Международно частно право — част II Международно частно право — част II колектив СИБИ 504 21 2016-09-29
62 2016-09-09 корица - Международно частно право — част III Международно частно право — част III колектив СИБИ 252 8 2016-09-16
63 2016-09-09 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 288 6 2016-09-14
64 2016-09-08 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) колектив СИБИ 200 5 2016-09-12
65 2016-08-30 корица - Банкови закони Банкови закони колектив СИБИ 776 10 2016-09-08
66 2016-08-09 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 344 4 2016-08-12
67 2016-07-22 корица - Държавна администрация и държавна служба Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 152 5 2016-07-26
68 2016-07-08 корица - Закон за кадастъра и имотния регистър Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 120 15 2016-07-22
69 2016-07-13 корица - Правилник за организация на дейността  на Висшия съдебен съвет и неговата администрация Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация колектив СИБИ 56 3 2016-07-15
70 2016-06-24 корица - Публични финанси Публични финанси колектив СИБИ 256 12 2016-07-05
71 2016-06-16 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 360 5 2016-06-20
72 2016-03-22 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 480 70 2016-05-30
73 2016-04-21 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 136 8 2016-04-28
74 2016-04-11 корица - Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража колектив СИБИ 136 12 2016-04-22
75 2016-04-12 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 388 3 2016-04-14
76 2016-04-13 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 432 2 2016-04-14
77 2016-04-08 корица - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки колектив СИБИ 80 5 2016-04-12
78 2016-04-03 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 216 6 2016-04-08
79 2016-03-22 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 152 11 2016-04-01
80 2016-02-16 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 360 4 2016-02-19
81 2016-01-29 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 156 5 2016-02-02
82 2016-01-11 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 176 6 2016-01-16
83 2016-01-08 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 320 5 2016-01-12
84 2015-12-29 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 608 11 2016-01-08
85 2015-12-14 корица - Право на убежище и международна закрила Право на убежище и международна закрила колектив СИБИ 200 9 2015-12-22
86 2015-12-12 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 376 8 2015-12-19
87 2015-12-16 корица - Конституция на Република България Конституция на Република България колектив СИБИ 56 3 2015-12-18
88 2015-11-27 корица - Данъци 2016 Данъци 2016 колектив СИБИ 880 20 2015-12-16
89 2015-12-08 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 104 5 2015-12-12
90 2015-11-24 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 360 15 2015-12-08
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-842 |   >>