Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (987)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
541 2006-09-13 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 252 17 2006-09-29
542 2006-09-12 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 280 18 2006-09-29
543 2006-09-10 not available Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 88 3 2006-09-12
544 2006-09-06 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 7 2006-09-12
545 2006-08-26 not available Закон за концесиите колектив СИБИ 148 18 2006-09-12
546 2006-08-16 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 220 10 2006-08-25
547 2006-08-16 корица - Закон за данък върху добавената стойност Закон за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 140 10 2006-08-25
548 2006-08-15 not available Закон за храните колектив СИБИ 300 11 2006-08-25
549 2006-08-04 not available Съдебна власт (атестиране, конкурси) колектив СИБИ 68 4 2006-08-07
550 2006-07-28 not available Избори 2006 колектив СИБИ 136 11 2006-08-07
551 2006-07-24 not available Кодекс за застраховането колектив СИБИ 336 15 2006-08-07
552 2006-07-23 корица - Данъчни закони 2006 Данъчни закони 2006 колектив СИБИ 760 16 2006-08-07
553 2006-07-14 not available Устройство на територията (подзаконови нормативни актове - част II) колектив СИБИ 156 25 2006-08-07
554 2006-07-14 not available Устройство на територията (подзаконови нормативни актове - част I) колектив СИБИ 320 25 2006-08-07
555 2006-07-06 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 384 6 2006-07-11
556 2006-07-04 not available Защита на потребителите колектив СИБИ 200 8 2006-07-11
557 2006-07-03 not available Обществени поръчки колектив СИБИ 248 9 2006-07-11
558 2006-06-19 not available Наредба за пенсиите и осигурителния стаж колектив СИБИ 120 23 2006-07-11
559 2006-06-15 not available Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 152 5 2006-06-19
560 2006-06-14 not available Опазване на обществения ред — част I колектив СИБИ 220 6 2006-06-19
561 2006-06-10 not available Опазване на обществения ред — част II колектив СИБИ 192 10 2006-06-19
562 2006-06-06 not available Бюджет и одит в публичния сектор колектив СИБИ 168 14 2006-06-19
563 2006-06-03 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 216 13 2006-06-15
564 2006-05-24 корица - Обществени поръчки. Концесии Обществени поръчки. Концесии колектив СИБИ 288 4 2006-05-27
565 2006-05-18 not available Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 128 5 2006-05-22
566 2006-05-17 not available Закрила на детето колектив СИБИ 248 6 2006-05-22
567 2006-05-12 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 93 11 2006-05-22
568 2006-05-04 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 240 9 2006-05-12
569 2006-05-03 not available Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните колектив СИБИ 80 30 2006-06-01
570 2006-05-03 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 20 2006-05-22
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-987 |   >>