Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (982)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
511 2007-01-26 not available Закон за акцизите и данъчните складове колектив СИБИ 192 18 2007-02-12
512 2007-01-24 not available Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 128 20 2007-02-12
513 2007-01-20 not available Митнически закони - част първа колектив СИБИ 336 3 2007-01-22
514 2007-01-15 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 264 5 2007-01-19
515 2007-01-07 корица - Данъчни закони 2007 Данъчни закони 2007 колектив СИБИ 736 15 2007-01-21
516 2007-01-05 not available Бюджет и одит в публичния сектор колектив СИБИ 184 5 2007-01-09
517 2006-12-30 not available Закон за корпоративното подоходно облагане колектив СИБИ 168 13 2007-01-11
518 2006-12-29 not available Закон за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 320 14 2007-01-11
519 2006-12-18 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 340 10 2006-12-27
520 2006-12-18 not available Закон за туризма колектив СИБИ 80 10 2006-12-27
521 2006-12-18 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 288 10 2006-12-27
522 2006-12-18 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 96 10 2006-12-27
523 2006-12-14 корица - Закон за местните данъци и такси Закон за местните данъци и такси колектив СИБИ 96 14 2006-12-27
524 2006-11-29 not available Закон за данъците върху доходите на физическите лица колектив СИБИ 128 29 2006-12-27
525 2006-11-12 not available Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 324 9 2006-11-20
526 2006-10-30 not available Закон за защита на конкуренцията колектив СИБИ 80 22 2006-11-20
527 2006-10-25 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 384 27 2006-11-20
528 2006-10-17 not available Банкови закони колектив СИБИ 352 35 2006-11-20
529 2006-10-10 not available Закон за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 224 8 2006-10-17
530 2006-10-08 not available Опазване на обществения ред — част II колектив СИБИ 200 10 2006-10-17
531 2006-10-08 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 192 10 2006-10-17
532 2006-10-04 not available Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 104 14 2006-10-17
533 2006-10-02 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 16 2006-10-17
534 2006-09-26 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 376 4 2006-09-29
535 2006-09-19 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 176 11 2006-09-29
536 2006-09-13 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 252 17 2006-09-29
537 2006-09-12 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 280 18 2006-09-29
538 2006-09-10 not available Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 88 3 2006-09-12
539 2006-09-06 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 7 2006-09-12
540 2006-08-26 not available Закон за концесиите колектив СИБИ 148 18 2006-09-12
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-982 |   >>