Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (982)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
481 2007-10-20 not available Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 488 4 2007-10-23
482 2007-10-09 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 96 3 2007-10-11
483 2007-10-09 корица - Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика колектив СИБИ 608 36 2007-11-13
484 2007-10-01 not available Местни избори и местно самоуправление колектив СИБИ 160 3 2007-10-03
485 2007-10-01 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 3 2007-10-03
486 2007-09-22 not available Международно частно право — част I (граждански и търговски дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 400 8 2007-09-29
487 2007-09-19 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 216 1 2007-09-19
488 2007-08-22 not available Земеделски земи колектив СИБИ 340 2 2007-08-23
489 2007-08-17 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 232 5 2007-08-21
490 2007-08-14 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 240 8 2007-08-21
491 2007-08-08 корица - Защита на потребителите Защита на потребителите колектив СИБИ 224 3 2007-08-10
492 2007-06-22 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 368 8 2007-06-29
493 2007-06-13 not available Лекарствени продукти и медицински изделия колектив СИБИ 256 5 2007-06-17
494 2007-05-31 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 216 2 2007-06-01
495 2007-05-29 not available Закон за електронните съобщения колектив СИБИ 176 3 2007-05-31
496 2007-05-28 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 336 3 2007-05-30
497 2007-05-24 not available Защита на потребителите колектив СИБИ 216 6 2007-05-29
498 2007-05-15 not available Международно частно право — част II (Семейни дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 278 9 2007-05-23
499 2007-05-14 not available Здравословни и безопасни условия на труд колектив СИБИ 248 8 2007-05-21
500 2007-05-08 not available Европейски обединения и дружества (наднационални форми на сдружаване в правото на Европейския съюз) колектив СИБИ 284 10 2007-05-17
501 2007-05-08 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 400 3 2007-05-10
502 2007-04-27 not available Правозащитни институции Снежана Начева СИБИ 364 9 2007-05-05
503 2007-04-18 not available Закон за здравето колектив СИБИ 232 3 2007-04-20
504 2007-04-01 not available Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 128 13 2007-04-13
505 2007-03-27 not available Гори и земи от горския фонд колектив СИБИ 216 4 2007-03-30
506 2007-03-17 not available Земеделски земи колектив СИБИ 340 7 2007-03-23
507 2007-03-08 not available Избори за членове на Европейския парламент 2007 колектив СИБИ 144 5 2007-03-12
508 2007-02-25 not available Международно частно право — част I (граждански и търговски дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 320 8 2007-03-04
509 2007-02-14 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 136 6 2007-02-19
510 2007-02-12 not available Митнически закони - част втора колектив СИБИ 416 3 2007-02-14
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-982 |   >>