Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'СИБИ' в издателствата (860)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
421 2008-03-25 not available Правозащитни институции Снежана Начева СИБИ 380 9 2008-04-02
422 2008-03-23 not available Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 116 9 2008-03-31
423 2008-03-18 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 400 3 2008-03-20
424 2008-02-11 not available Международно частно право — част III (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) колектив СИБИ 264 19 2008-02-29
425 2008-02-15 not available Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 132 6 2008-02-20
426 2008-02-05 not available Наредба № 24 за задължителното застраховане колектив СИБИ 128 7 2008-02-11
427 2008-02-06 not available Земеделски земи колектив СИБИ 340 3 2008-02-08
428 2008-01-31 not available Съдебна администрация колектив СИБИ 120 8 2008-02-07
429 2008-01-15 not available Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част II) колектив СИБИ 240 11 2008-01-25
430 2008-01-17 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 324 8 2008-01-24
431 2008-01-15 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 256 3 2008-01-17
432 2008-01-09 not available Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 248 8 2008-01-16
433 2007-12-17 not available Данъци 2008 колектив СИБИ 656 26 2008-01-11
434 2008-01-06 not available Закон за местните данъци и такси колектив СИБИ 124 3 2008-01-08
435 2008-01-06 not available Закон за данъците върху доходите на физическите лица колектив СИБИ 112 3 2008-01-08
436 2007-11-28 not available Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 224 30 2007-12-27
437 2007-12-04 not available Командировки в страната и чужбина колектив СИБИ 48 3 2007-12-06
438 2007-11-20 not available Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация колектив СИБИ 48 4 2007-11-23
439 2007-11-20 not available Закон за административните нарушения и наказания колектив СИБИ 48 4 2007-11-23
440 2007-10-09 корица - Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика Договор за създаване на Европейската общност • Договор за Европейския съюз • Съдебна практика колектив СИБИ 608 36 2007-11-13
441 2007-11-04 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 264 9 2007-11-12
442 2007-10-20 not available Граждански процесуални кодекси 2007 - 1952 (сравнителни таблици) колектив СИБИ 464 11 2007-10-30
443 2007-10-20 not available Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 488 4 2007-10-23
444 2007-10-09 корица - Закон за нормативните актове Закон за нормативните актове колектив СИБИ 96 3 2007-10-11
445 2007-10-01 not available Местни избори и местно самоуправление колектив СИБИ 160 3 2007-10-03
446 2007-10-01 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 3 2007-10-03
447 2007-09-22 not available Международно частно право — част I (граждански и търговски дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив СИБИ 400 8 2007-09-29
448 2007-09-19 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 216 1 2007-09-19
449 2007-08-22 not available Земеделски земи колектив СИБИ 340 2 2007-08-23
450 2007-08-14 not available Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 240 8 2007-08-21
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-860 |   >>