Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (982)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
391 2009-05-27 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 144 13 2009-06-08
392 2009-05-27 корица - Защита на класифицираната информация Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 264 13 2009-06-08
393 2009-04-24 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 224 12 2009-05-05
394 2009-04-19 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 288 3 2009-04-21
395 2009-04-16 корица - Избори 2009 Избори 2009 колектив СИБИ 168 8 2009-04-23
396 2009-04-10 not available Банкови закони колектив СИБИ 440 6 2009-04-15
397 2009-04-03 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 432 7 2009-04-09
398 2009-03-26 корица - Изпълнително производство. Съдебна практика (1952—2007 г.) Изпълнително производство. Съдебна практика (1952—2007 г.) колектив СИБИ 400 84 2009-06-17
399 2009-03-22 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 392 3 2009-03-24
400 2009-03-22 not available Защита на конкуренцията колектив СИБИ 184 3 2009-03-24
401 2009-03-21 not available Закон за кооперациите колектив СИБИ 96 4 2009-03-24
402 2009-03-17 корица - Опазване и закрила на културното наследство Опазване и закрила на културното наследство колектив СИБИ 168 4 2009-03-20
403 2009-03-10 not available Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 224 3 2009-03-12
404 2009-03-10 not available Семеен кодекс колектив СИБИ 240 3 2009-03-12
405 2009-02-20 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 328 22 2009-03-13
406 2009-02-18 not available Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 3 2009-02-20
407 2009-02-11 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 256 3 2009-02-13
408 2009-02-08 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 360 5 2009-02-12
409 2009-02-05 корица - Данъчни закони 2009 Данъчни закони 2009 колектив СИБИ 740 2 2009-02-06
410 2009-02-04 корица - Международно частно право — част III (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) Международно частно право — част III (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) колектив СИБИ 232 7 2009-02-10
411 2009-01-29 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 112 5 2009-02-02
412 2009-01-26 корица - Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ колектив СИБИ 248 5 2009-01-30
413 2009-01-23 корица - Гори и земи от горския фонд Гори и земи от горския фонд колектив СИБИ 216 6 2009-01-28
414 2009-01-22 корица - Организации с нестопанска цел Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 112 5 2009-01-26
415 2009-01-19 корица - Данък върху добавената стойност 2009 Данък върху добавената стойност 2009 колектив СИБИ 288 3 2009-01-21
416 2009-01-03 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 240 12 2009-01-14
417 2008-12-11 корица - Данъци 2009 Данъци 2009 колектив СИБИ 624 9 2008-12-19
418 2008-11-30 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 328 2 2008-12-01
419 2008-11-26 not available Конституция на Република България колектив СИБИ 52 2 2008-11-27
420 2008-11-11 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 116 2 2008-11-12
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-982 |   >>