Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (987)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
31 2019-01-16 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 544 7 2019-01-22
32 2019-01-08 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 192 3 2019-01-10
33 2018-12-20 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 408 14 2019-01-02
34 2018-12-20 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 408 16 2019-01-04
35 2018-12-18 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 184 18 2019-01-04
36 2018-12-10 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 344 9 2018-12-18
37 2018-12-04 корица - Кодекс за социално осигуряване Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 504 15 2018-12-18
38 2018-11-28 корица - Данъци 2019 Данъци 2019 колектив СИБИ 1016 37 2019-01-03
39 2018-11-23 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 656 18 2018-12-10
40 2018-11-21 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 136 7 2018-11-27
41 2018-11-15 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 280 13 2018-11-27
42 2018-11-05 корица - Международно частно право — част III Международно частно право — част III колектив СИБИ 248 5 2018-11-09
43 2018-10-15 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 184 5 2018-10-19
44 2018-10-08 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 472 11 2018-10-18
45 2018-08-23 корица - Особени залози и други обезпечения Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 136 2 2018-08-24
46 2018-08-22 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 256 22 2018-09-12
47 2018-08-22 корица - Международно частно право — част I Международно частно право — част I колектив СИБИ 580 22 2018-09-12
48 2018-08-22 корица - Международно частно право — част II Международно частно право — част II колектив СИБИ 616 22 2018-09-12
49 2018-07-14 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 192 4 2018-07-17
50 2018-05-30 корица - Закон за съдебната власт Закон за съдебната власт колектив СИБИ 352 14 2018-06-12
51 2018-05-09 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 344 14 2018-05-22
52 2018-04-26 корица - Реституционни закони Реституционни закони колектив СИБИ 136 13 2018-05-08
53 2018-04-18 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 144 3 2018-04-20
54 2018-03-22 корица - Кодекс на труда Кодекс на труда колектив СИБИ 396 13 2018-04-03
55 2018-03-21 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 404 22 2018-04-11
56 2018-03-11 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 536 4 2018-03-14
57 2018-03-07 корица - Банкови закони Банкови закони колектив СИБИ 824 16 2018-03-22
58 2018-02-12 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 448 3 2018-02-14
59 2018-02-08 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 624 7 2018-02-14
60 2018-01-31 корица - Общ регламент относно защитата на данните Общ регламент относно защитата на данните колектив СИБИ 224 7 2018-02-06
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-987 |   >>