Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (982)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
151 2015-07-26 корица - Закон за митниците Закон за митниците колектив СИБИ 168 13 2015-08-07
152 2015-07-21 корица - Изборен кодекс Изборен кодекс колектив СИБИ 456 5 2015-07-25
153 2015-07-13 корица - Защита на конкуренцията Защита на конкуренцията колектив СИБИ 192 12 2015-07-24
154 2015-06-21 корица - Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 360 5 2015-06-25
155 2015-05-27 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 440 14 2015-06-09
156 2015-05-12 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 664 8 2015-05-19
157 2015-04-25 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 144 4 2015-04-28
158 2015-04-21 корица - Публични финанси Публични финанси колектив СИБИ 240 3 2015-04-23
159 2015-04-14 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 256 4 2015-04-17
160 2015-03-24 корица - Местно самоуправление и местна администрация Местно самоуправление и местна администрация колектив СИБИ 136 3 2015-03-26
161 2015-03-21 корица - Земеделски земи Земеделски земи колектив СИБИ 312 5 2015-03-25
162 2015-03-18 корица - Закон за кадастъра и имотния регистър Закон за кадастъра и имотния регистър колектив СИБИ 112 4 2015-03-21
163 2015-02-20 корица - Закон за Министерството на вътрешните работи Закон за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 168 5 2015-02-24
164 2015-02-13 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 384 6 2015-02-18
165 2015-02-09 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 312 3 2015-02-11
166 2015-01-31 корица - Закон за задълженията и договорите Закон за задълженията и договорите колектив СИБИ 456 33 2015-03-04
167 2015-01-19 корица - Гражданска регистрация на лицата Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 224 3 2015-01-21
168 2015-01-12 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 328 5 2015-01-16
169 2015-01-06 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 152 3 2015-01-08
170 2014-12-09 корица - Данъци 2015 Данъци 2015 колектив СИБИ 878 11 2014-12-19
171 2014-11-12 корица - Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти колектив СИБИ 96 2 2014-11-13
172 2014-11-01 корица - Международно частно право — част III Международно частно право — част III колектив СИБИ 232 59 2014-12-29
173 2014-10-22 корица - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 176 9 2014-10-30
174 2014-10-13 корица - Частно съдебно изпълнение Частно съдебно изпълнение колектив СИБИ 136 4 2014-10-16
175 2014-09-23 корица - Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (международни договори и право на ЕС) Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (международни договори и право на ЕС) колектив СИБИ 256 7 2014-09-29
176 2014-09-17 корица - Особени залози и други обезпечения Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 136 7 2014-09-23
177 2014-09-17 корица - Международно частно право — част II Международно частно право — част II колектив СИБИ 488 27 2014-10-13
178 2014-08-28 корица - Международно частно право — част I Международно частно право — част I колектив СИБИ 488 22 2014-09-18
179 2014-08-25 корица - Етажна собственост Етажна собственост колектив СИБИ 144 4 2014-08-28
180 2014-07-30 корица - Държавна администрация и държавна служба Държавна администрация и държавна служба колектив СИБИ 160 3 2014-08-01
<<   1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-982 |   >>