Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'СИБИ' в издателствата (888)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2010-02-02 корица - Правилник за прилагане на Закона за изпълнение  на наказанията и задържането под стража Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража колектив СИБИ 136 3 2010-02-04
2 2010-01-22 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 136 4 2010-01-25
3 2010-05-13 корица - Интелектуална собственост - част II Интелектуална собственост - част II колектив СИБИ 480 22 2010-06-03
4 2010-05-21 корица - Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи колектив СИБИ 248 11 2010-05-31
5 2010-06-26 корица - Обществени поръчки. Концесии Обществени поръчки. Концесии колектив СИБИ 256 18 2010-07-13
6 2010-07-05 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 296 16 2010-07-20
7 2010-07-08 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 176 6 2010-07-13
8 2006-12-30 not available Закон за корпоративното подоходно облагане колектив СИБИ 168 13 2007-01-11
9 2006-12-29 not available Закон за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 320 14 2007-01-11
10 2006-12-18 корица - Кодекс за застраховането Кодекс за застраховането колектив СИБИ 340 10 2006-12-27
11 2006-12-18 not available Закон за туризма колектив СИБИ 80 10 2006-12-27
12 2006-12-18 корица - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Данъчно-осигурителен процесуален кодекс колектив СИБИ 288 10 2006-12-27
13 2006-12-14 корица - Закон за местните данъци и такси Закон за местните данъци и такси колектив СИБИ 96 14 2006-12-27
14 2006-12-18 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 96 10 2006-12-27
15 2006-11-29 not available Закон за данъците върху доходите на физическите лица колектив СИБИ 128 29 2006-12-27
16 2007-11-28 not available Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи колектив СИБИ 224 30 2007-12-27
17 2006-11-12 not available Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 324 9 2006-11-20
18 2006-10-30 not available Закон за защита на конкуренцията колектив СИБИ 80 22 2006-11-20
19 2006-10-25 корица - Публично предлагане на ценни книжа Публично предлагане на ценни книжа колектив СИБИ 384 27 2006-11-20
20 2006-10-17 not available Банкови закони колектив СИБИ 352 35 2006-11-20
21 2006-10-10 not available Закон за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 224 8 2006-10-17
22 2006-10-08 not available Опазване на обществения ред — част II колектив СИБИ 200 10 2006-10-17
23 2006-10-08 not available Гражданска регистрация на лицата колектив СИБИ 192 10 2006-10-17
24 2006-10-04 not available Организации с нестопанска цел колектив СИБИ 104 14 2006-10-17
25 2006-10-02 корица - Търговски закон Търговски закон колектив СИБИ 464 16 2006-10-17
26 2006-09-26 корица - Закони за собствеността Закони за собствеността колектив СИБИ 376 4 2006-09-29
27 2006-09-19 корица - Закон за адвокатурата Закон за адвокатурата колектив СИБИ 176 11 2006-09-29
28 2006-09-13 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 252 17 2006-09-29
29 2006-09-12 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 280 18 2006-09-29
30 2006-09-10 not available Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 88 3 2006-09-12
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-888 |   >>