Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'правна литература' (970)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2019-05-10 not available Административен процес колектив СИБИ 312 6 2019-05-15
2 2019-04-12 not available Закон за съдебната власт колектив СИБИ 352 8 2019-04-19
3 2019-03-30 not available Изборен кодекс колектив СИБИ 480 11 2019-04-09
4 2019-03-18 not available Семеен кодекс колектив СИБИ 328 8 2019-03-25
5 2019-03-15 not available Закон за устройство на територията колектив СИБИ 424 15 2019-03-29
6 2019-03-05 not available Защита на класифицираната информация колектив СИБИ 320 4 2019-03-08
7 2019-02-28 not available Защита на личните данни колектив СИБИ 248 6 2019-03-05
8 2019-02-26 not available Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация колектив СИБИ 80 3 2019-02-28
9 2019-02-21 not available Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 2 2019-02-22
10 2019-02-21 not available Изпълнение на наказанията колектив СИБИ 344 7 2019-02-27
11 2019-02-08 not available Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 520 7 2019-02-14
12 2019-01-28 корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) Устройство на територията (подзаконови нормативни актове — част I) колектив СИБИ 176 4 2019-01-31
13 2019-01-16 корица - Наказателен кодекс Наказателен кодекс колектив СИБИ 320 7 2019-01-22
14 2019-01-16 корица - Наказателно-процесуален кодекс Наказателно-процесуален кодекс колектив СИБИ 544 7 2019-01-22
15 2019-01-08 корица - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност колектив СИБИ 192 3 2019-01-10
16 2018-12-20 not available Граждански процесуален кодекс колектив СИБИ 408 14 2019-01-02
17 2018-12-20 корица - Закон за устройство на територията Закон за устройство на територията колектив СИБИ 408 16 2019-01-04
18 2018-12-18 корица - Закон за здравното осигуряване Закон за здравното осигуряване колектив СИБИ 184 18 2019-01-04
19 2018-12-10 корица - Закон за движението по пътищата Закон за движението по пътищата колектив СИБИ 344 9 2018-12-18
20 2018-12-04 not available Кодекс за социално осигуряване колектив СИБИ 504 15 2018-12-18
21 2018-11-28 корица - Данъци 2019 Данъци 2019 колектив СИБИ 1016 37 2019-01-03
22 2018-11-23 not available Кодекс за застраховането колектив СИБИ 656 18 2018-12-10
23 2018-11-21 корица - Закон за счетоводството Закон за счетоводството колектив СИБИ 136 7 2018-11-27
24 2018-11-15 корица - Интелектуална собственост — част I Интелектуална собственост — част I колектив СИБИ 280 13 2018-11-27
25 2018-11-05 корица - Международно частно право — част III Международно частно право — част III колектив СИБИ 248 5 2018-11-09
26 2018-10-15 not available Закон за нотариусите и нотариалната дейност колектив СИБИ 184 5 2018-10-19
27 2018-10-08 корица - Обществени поръчки Обществени поръчки колектив СИБИ 472 11 2018-10-18
28 2018-08-23 корица - Особени залози и други обезпечения Особени залози и други обезпечения колектив СИБИ 136 2 2018-08-24
29 2018-08-22 корица - Интелектуална собственост — част II Интелектуална собственост — част II колектив СИБИ 256 22 2018-09-12
30 2018-08-22 корица - Международно частно право — част I Международно частно право — част I колектив СИБИ 580 22 2018-09-12
1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 | 271-300 | 301-330 | 331-360 | 361-390 | 391-420 | 421-450 | 451-480 | 481-510 | 511-540 | 541-570 | 571-600 | 601-630 | 631-660 | 661-690 | 691-720 | 721-750 | 751-780 | 781-810 | 811-840 | 841-870 | 871-900 | 901-930 | 931-960 | 961-970 |   >>