Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'Борислав Найденов' в авторите (9)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 1999-01-08 корица - Модерни банкови операции - кн. 1 Модерни банкови операции - кн. 1 Борислав Найденов Law & Economics 312 29 1999-02-05
2 1999-01-08 корица - Модерни банкови операции - кн. 2 Модерни банкови операции - кн. 2 Борислав Найденов Law & Economics 260 29 1999-02-05
3 1998-11-12 not available Операции с търговски вземания Борислав Найденов Фенея 574 33 1998-12-14
4 1998-09-03 корица - Коментар на закона за банките Коментар на закона за банките Борислав Найденов Фенея 168 15 1998-09-17
5 1998-04-24 корица - Коментар на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества Коментар на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества Борислав Найденов Фенея 128 13 1998-05-06
6 1998-02-02 корица - Коментар на закона за банките Коментар на закона за банките Борислав Найденов Фенея 128 9 1998-02-10
7 1997-10-08 корица - Особени залози Особени залози Борислав Найденов Фенея 166 15 1997-10-22
8 1997-09-16 корица - Търговски сделки Търговски сделки Борислав Найденов Фенея 292 21 1997-10-06
9 1997-04-18 корица - Особени  залози Особени залози Борислав Найденов Фенея 104 7 1997-04-24
1-9 |