Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'литература за деца и юноши' (9)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2017-07-17 корица - Народни приказки от Италия Народни приказки от Италия колектив Via Lettera 176 49 2017-09-03
2 2014-12-09 корица - Folk tales & fables from Bulgaria Folk tales & fables from Bulgaria колектив Via Lettera 92 3 2014-12-11
3 2014-11-24 корица - Folk tales & fables from Bulgaria Folk tales & fables from Bulgaria колектив Via Lettera 144 16 2014-12-09
4 1998-05-07 корица - Долу маските, приятели. Млечни зъбчета Долу маските, приятели. Млечни зъбчета Венцислав Динев ИК Стори 40 14 1998-05-20
5 1997-09-16 корица - Опашатковците (по мотиви от фолклора) Опашатковците (по мотиви от фолклора) Иванка Д. Дюлгерова САМИЗДАТ 36 10 1997-09-25
6 1997-06-16 корица - Зообукви Зообукви Владо Писарски Захарий Стоянов 32 43 1997-07-28
7 1995-08-12 корица - Тримата братя и златната ябълка Тримата братя и златната ябълка Иванка Д. Дюлгерова Колумб 24 20 1995-08-31
8 1994-09-02 корица - Приказки от стария сандък Приказки от стария сандък Иванка Д. Дюлгерова Колумб 32 29 1994-09-30
9 1993-04-15 корица - Омайни приказки и стихотворения Омайни приказки и стихотворения Йордан Стубел Стубел 96 16 1993-04-30
1-9 |