Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'Мартин Димитров' в авторите (1)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2018-03-28 not available Политическата логика на социалистическото потребление Мартин Димитров Институт за изследване на близкото минало 272 18 2018-04-14
1-1 |