Търсене на: в:

Резултат от търсене на 'Иван Еленков' в авторите (2)

  постъпила
asc-symbol
desc-symbol
  Заглавие
asc-symbol
desc-symbol
автор
asc-symbol
desc-symbol
издателство
asc-symbol
desc-symbol
стр.
asc-symbol
desc-symbol
дни
asc-symbol
desc-symbol
завършена
asc-symbol
desc-symbol
1 2017-10-27 not available Орбити на социалистическото всекидневие Иван Еленков Институт за изследване на близкото минало 292 18 2017-11-13
2 2008-04-17 корица - Културният фронт Културният фронт Иван Еленков Институт за изследване на близкото минало 544 168 2008-10-01
1-2 |