Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

корица - Закони за собствеността

Закони за собствеността

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-713-1

започната: 2011-09-01

завършена: 2011-09-09

12. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 520

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.
Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.
Поместени са и Законът за приватизация и следприватизационен контрол и Правилникът за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.
Включени са и актове, уреждащи възстановяването на собствеността и обезщетяването на собствениците на одържавени имоти.
В информационното приложение са поместени извлечения от други закони и диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС и ВКС по прилагането на Закона за собствеността, реституционните закони и ЗПСК.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления на ВС и ВКС.

12. актуализирано издание
към 4 ноември 2011 г.

 

страницата е разгледана 453 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение