Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1709
Общо страници389085
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1618
Книги на други езици91

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература971
езотерика, духовни учения130
хуманитарни науки74
медицина74
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-07-16 Прощаване с илюзиите САМИЗДАТ
2019-06-30 Някои аспекти на интонационната типология. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ САМИЗДАТ
2019-06-08 Дентална медицина 1/2018 Българско научно стоматологично дружество
2019-06-04 Закон за кадастъра и имотния регистър СИБИ
2019-05-15 Административен процес СИБИ
2019-05-08 Савската царица (Книга 2) Историческа повест АРКАИМ
2019-05-08 Савската царица (Книга 1) Митове и история АРКАИМ
2019-05-02 Вестник "Революция" - бр. 1/2019 Йоло Денев - ТАНГРА
2019-04-19 Закон за съдебната власт СИБИ
2019-04-17 DIVINATIO - 47 MSHS

още...

корица - Граждански процесуален кодекс

Граждански процесуален кодекс

издателство: СИБИ

ISBN: 954-730-091-1

започната: 2001-04-18

завършена: 2001-04-24

7. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 244

В изданието са включени пълният текст
на Гражданския процесуален кодекс с всички предишни редакции на разпоредбите, изменени или отменени след 1996 г.,
извлечения от закони, с които е изменян и допълван ГПК,
Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените
служби и от Министерството на правосъдието и пълният текст на Закона за международния търговски арбитраж.

В допълнение са включени тълкувателните решения на ОСГК на ВС и ВКС, постановени след 1991 г. по някои спорни въпроси във връзка с прилагането на ГПК.

7. актуализирано издание
към 1 януари 2002 г.
2 09 01

 

страницата е разгледана 457 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение