Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1619
Общо страници369385
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1529
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература935
езотерика, духовни учения121
история71
медицина71
хуманитарни науки63

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2018-04-20 Етажна собственост СИБИ
2018-04-19 Contribution to the study of the earliest anepigraphic coins minted in Southwestern Thrace Mind Print
2018-04-14 Политическата логика на социалистическото потребление Институт за изследване на близкото минало
2018-04-12 Изследвания в чест на Ставри Топалов по случай неговата 75 годишнина Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2018-04-11 Закон за устройство на територията СИБИ
2018-04-03 Кодекс на труда СИБИ
2018-03-27 Счетоводство Тракия М
2018-03-27 Финанси на международната търговия Тракия М
2018-03-22 Банкови закони СИБИ
2018-03-14 Наказателно-процесуален кодекс СИБИ

още...

корица - Устройство на територията (подзаконови нормативни актове)

Устройство на територията (подзаконови нормативни актове)

издателство: СИБИ

ISBN: 954-730-113-6

започната: 2001-06-20

завършена: 2001-07-02

2. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 420

Включени са нормативните актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят:
правилата и нормативите за устройството на територията и нормативите за необходимата земя при застрояване,
изискванията към обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти и на свързаните с тях предварителни проучвания и задания за проектиране, условията и редът за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,
за разрешаване ползването на строежите и за премахване на незаконните строежи, за лицензиране и регистрация на лицата, упражняващи строителен надзор и технически контрол, таксите, които се заплащат за административно-техническо обслужване по ЗУТ и ЗКИР и за издаване на сертификати, протоколи, разрешителни и становища за пожарна
безопасност на обекти в експлоатация.

2. актуализирано издание
към 25 януари 2003 г.
2 16 02

 

страницата е разгледана 406 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение