Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1712
Общо страници390237
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1621
Книги на други езици91

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература973
езотерика, духовни учения130
хуманитарни науки74
медицина74
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-08-23 История на село Иванча, Великотърновско (до 1945 г.) За буквите – О писменехь
2019-08-13 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2019-08-06 Закон за устройство на територията СИБИ
2019-07-16 Прощаване с илюзиите САМИЗДАТ
2019-06-30 Някои аспекти на интонационната типология. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ САМИЗДАТ
2019-06-08 Дентална медицина 1/2018 Българско научно стоматологично дружество
2019-06-04 Закон за кадастъра и имотния регистър СИБИ
2019-05-15 Административен процес СИБИ
2019-05-08 Савската царица (Книга 2) Историческа повест АРКАИМ
2019-05-08 Савската царица (Книга 1) Митове и история АРКАИМ

още...

корица - Публично предлагане на ценни книжа

Публично предлагане на ценни книжа

издателство: СИБИ

ISBN: 954-730-263-9

започната: 2005-05-12

завършена: 2005-05-18

3. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 348

Представена е нормативната уредба на публичното
предлагане и търговията с ценни книжа, издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, дейността на регулираните пазари на ценни книжа, публичните дружества, и другите емитенти на ценни книжа, дружествата със специална инвестиционна цел, условията и реда за издаване и изплащане на ипотечни облигации, държавни ценни книжа, компенсаторни инструменти.
Под линия са посочени предишните редакции на изменени и отменени разпоредби, препращания между законови правни норми, включени в сборника, и към актове по прилагането им.

3. издание
към 1 юни 2005 г.
2 07 05

 

страницата е разгледана 604 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение