Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

Закрила на детето

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-329-4

започната: 2006-05-17

завършена: 2006-05-22

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 248

Сборникът съдържа нормативната уредба на правата на детето, принципите и мерките за неговата закрила, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие с обществени организации и юридически лица при осъществяване на дейностите по закрила на детето. Включени са нормите, уреждащи условията и реда за осъществяването на мерките по закона, предоставянето на социални услуги за деца, лицензирането на доставчиците на социални услуги и контрола за спазване правата на детето.
Поместени са Конвенцията за правата на детето и факултативните протоколи към нея — относно търговията с деца, детска проституция и детска порнография, и относно участието на деца във въоръжен конфликт, Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване.
Сборникът съдържа и Информационно приложение с извлечения от други международни актове в областта на защитата на правата на детето.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби и препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.

1. издание
към 20 май 2006 г.
2 10 07

 

страницата е разгледана 551 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение