Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

Закон за храните

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-360-7

започната: 2006-08-15

завършена: 2006-08-25

2. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 300

Представена е нормативната уредба на производството и търговията с храни, регистрацията на обектите, изискванията за безопасност, представяне, опаковане и етикетиране на храните, правомощията на държавните органи за регулиране и официалния контрол на производството и търговията с храни.
Сборникът съдържа Регламент № 178/2002/ЕО
за определяне на общите принципи и изисквания
към законодателството в областта на храните, за създаване
на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне
на процедури в областта на безопасността на храните и
Регламент № 882/2004/ЕО относно официалния контрол, провеждан
с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството
в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към тях, както и извлечение
от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в частта му относно държавния ветеринарно-санитарен контрол и ветеринарномедицинските изисквания към храните и суровините от животински произход.
Текстовете са анотирани с препращания към подзаконови актове
по прилагането на закона и между правните норми,
включени в сборника.

2. издание
към 20 август 2006 г.
2 14 01

 

страницата е разгледана 535 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение