Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1718
Общо страници391585
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1626
Книги на други езици92

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература976
езотерика, духовни учения131
медицина74
хуманитарни науки74
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-09-13 Закон за нормативните актове СИБИ
2019-09-11 Закони за собствеността СИБИ
2019-09-05 Феерия от цветове и звуци САМИЗДАТ
2019-09-02 Наказателно-процесуален кодекс СИБИ
2019-08-29 Myths and legends from Bulgaria Via Lettera
2019-08-27 Революция - Промяна! Социална държава, Крумови закони Йоло Денев - ТАНГРА
2019-08-23 История на село Иванча, Великотърновско (до 1945 г.) За буквите – О писменехь
2019-08-13 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2019-08-06 Закон за устройство на територията СИБИ
2019-07-16 Прощаване с илюзиите САМИЗДАТ

още...

Местно самоуправление и местна администрация

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-359-1

започната: 2006-08-16

завършена: 2006-08-25

3. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 220

В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, произвеждането на местни избори и местен референдум, административно-териториалното устройство в Република България. Включени са и нормативните актове, регулиращи съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинските бюджети, бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет, поемането на общински дълг и издаването на общински гаранции. Сборникът съдържа и законовата уредба на обществените отношения по придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите вещи — общинска собственост. В допълнение е поместена Европейската харта
за местно самоуправление.
Под линия са посочени предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

3. актуализирано издание
към 5 януари 2007 г.
2 01 07

 

страницата е разгледана 520 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение