Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

Местно самоуправление и местна администрация

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-359-1

започната: 2006-08-16

завършена: 2006-08-25

3. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 220

В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, произвеждането на местни избори и местен референдум, административно-териториалното устройство в Република България. Включени са и нормативните актове, регулиращи съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинските бюджети, бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет, поемането на общински дълг и издаването на общински гаранции. Сборникът съдържа и законовата уредба на обществените отношения по придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите вещи — общинска собственост. В допълнение е поместена Европейската харта
за местно самоуправление.
Под линия са посочени предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

3. актуализирано издание
към 5 януари 2007 г.
2 01 07

 

страницата е разгледана 532 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение