Търсене

на: в:

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1650
Общо страници374607
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1560
Книги на други езици90

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература943
езотерика, духовни учения124
медицина73
история71
хуманитарни науки64

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2018-10-05 Подкрепа за социалната промяна Националната Асоциация на Ресурсните Учители
2018-09-26 Дядо разказва САМИЗДАТ
2018-09-20 Извършване на социални промени в местните общности Националната Асоциация на Ресурсните Учители
2018-09-12 Интелектуална собственост — част II СИБИ
2018-09-12 Международно частно право — част I СИБИ
2018-09-12 Международно частно право — част II СИБИ
2018-09-12 Сексуалният живот като благословение и като грях Филвест
2018-09-12 Философски вестник - бр. 23 Филвест
2018-09-09 Проучване на серумните нива на 25(ОН) витамин D при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антропометрични и метаболитни показатели САМИЗДАТ
2018-09-07 Чарът на всекидневието САМИЗДАТ

още...

Изпълнение на наказанията

издателство: СИБИ

ISBN: 978-619-226-015-6

започната: 2016-12-06

завършена: 2016-12-07

5. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 280

В из­да­ни­е­то са по­месте­ни За­ко­нът за из­пъл­не­ние на на­ка­за­ни­я­та и за­дър­жа­не­то под стра­жа и пра­вил­ни­кът за при­ла­га­не­то му, с ко­и­то се уреж­дат из­пъл­не­ни­е­то на на­ка­за­ни­я­та, на­ло­же­ни от съ­ди­ли­ща­та с влез­ли в си­ла съ­деб­ни ак­то­ве, и прав­но­то по­ло­же­ние на за­дър­жа­ни­те по ре­да на На­ка­за­тел­но-про­це­су­ал­ния кодекс.
Вклю­че­но е из­в­ле­че­ние от За­ко­на за ом­буд­с­ма­на в част­та, в ко­я­то се уреж­дат пра­во­мо­щи­я­та му за за­щи­та на пра­ва­та на ли­ца, ли­ше­ни от сво­бода.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с предишни редакции и препра­ща­ния към ак­то­ве по при­ла­га­не­то на за­ко­на и към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­тове.

5. из­дание
към 8 де­кем­в­ри 2016 г.

 

страницата е разгледана 238 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение