Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1712
Общо страници390237
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1621
Книги на други езици91

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература973
езотерика, духовни учения130
хуманитарни науки74
медицина74
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-08-23 История на село Иванча, Великотърновско (до 1945 г.) За буквите – О писменехь
2019-08-13 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2019-08-06 Закон за устройство на територията СИБИ
2019-07-16 Прощаване с илюзиите САМИЗДАТ
2019-06-30 Някои аспекти на интонационната типология. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ САМИЗДАТ
2019-06-08 Дентална медицина 1/2018 Българско научно стоматологично дружество
2019-06-04 Закон за кадастъра и имотния регистър СИБИ
2019-05-15 Административен процес СИБИ
2019-05-08 Савската царица (Книга 2) Историческа повест АРКАИМ
2019-05-08 Савската царица (Книга 1) Митове и история АРКАИМ

още...

корица - Към политическата история на Одриското царство от края на VI до средата на IV в. пр. н. е. - Част II

Към политическата история на Одриското царство от края на VI до средата на IV в. пр. н. е. - Част II

автор: Ставри Топалов

издателство: Mind Print

ISBN: 978-954-92873-7-0

започната: 2014-08-06

завършена: 2015-08-18

1. издание

език: български

жанр: нумизматика, колекционерство

Изработване на корица

Сътрудничество при печат

формат: 60 х 84 / 16 (А5)

страници: 688

Приноси към проучване възникването на ранното Одриско царство и политиката на одриските владетели за превръщането му в обединяващо съседните тракийски племена Тракийско царство

 

страницата е разгледана 628 пъти

Можете да поръчате тази книга като се свържете с нас.

error found
Докладвай за неточност/допълнение