Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

корица - Земеделски земи

Земеделски земи

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-787-2

започната: 2012-08-17

завършена: 2012-08-27

10. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 392

Сбор­ни­кът включ­ва нор­ма­тив­ни­те ак­то­ве, уреж­да­щи соб­ст­ве­ност­та и пол­з­ва­не­то на зе­ме­дел­ски­те зе­ми, въз­ста­но­вя­ва­не­то на пра­ва­та на соб­ст­ве­ни­ци­те, арен­да­та в зе­ме­де­лие­то, опре­де­ля­не­то на це­ни на зе­ме­дел­ски­те зе­ми, опаз­ва­не­то от ув­реж­да­не и по­доб­ря­ва­не­то на пло­до­ро­дие­то на зе­ме­дел­ски­те зе­ми, как­то и усло­вия­та и ре­да за про­мя­на на тях­но­то пред­наз­на­че­ние.
Тек­сто­ве­те са ано­ти­ра­ни с пре­диш­ни ре­дак­ции на из­ме­не­ни и от­ме­не­ни раз­по­ред­би, с пре­пра­ща­ния към дру­ги нор­ма­тив­ни ак­то­ве и вът­реш­ни пре­пра­ща­ния меж­ду прав­ни нор­ми, вклю­че­ни в сбор­ника.

10. из­дание
към 1 септември 2012 г.

 

страницата е разгледана 518 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение