Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1726
Общо страници393841
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1633
Книги на други езици93

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература977
езотерика, духовни учения133
медицина75
хуманитарни науки75
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-10-29 Научният принос За буквите – О писменехь
2019-10-17 И днес е нужен Левски Йоло Денев - ТАНГРА
2019-10-11 Гражданска регистрация на лицата СИБИ
2019-10-08 На Кавказките планини Лозенски манастир Св. Ап. Петър и Павел
2019-10-06 Сбирковия род от с. Соколовци (Смолян) САМИЗДАТ
2019-10-01 Протетична дентална медицина - клиника Mind Print
2019-10-01 Стил „Хайку“ от Япония до България САМИЗДАТ
2019-09-27 Myths and legends from Bulgaria Via Lettera
2019-09-13 Закон за нормативните актове СИБИ
2019-09-11 Закони за собствеността СИБИ

още...

Международно частно право — част III (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ)

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-491-8

започната: 2008-02-11

завършена: 2008-02-29

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 264

Сборникът представя уредбата на връчването на документи,
събирането на доказателства и правната помощ по дела с
международен елемент.
Поместени са извлечения от Договора за създаване на Европейската
общност, от Акта относно условията за присъединяване на
Република България и Румъния към Европейския съюз, от
Конституцията, от Кодекса на международното частно право и от Закона за правната помощ.
Сборникът съдържа и три регламента на Европейската общност — Регламент (ЕО) № 1348/2000 и Регламент (ЕО) № 1393/2007 в материята на връчването на документи и Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно събирането на доказателства. Включено е извлечение от ГПК/2007 г., който въвежда норми за практическото им прилагане.
В сборника са поместени и многостранните конвенции, приети в рамките на Хагската конференция по международно частно право, посветени на връчването на документи, събирането на доказателства,
международния достъп до правосъдие и премахването на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове.
Включени са и два международни акта на Съвета на Европа, уреждащи предаването на молби за правна помощ и обмена на правна информация между държавите.
В края на сборника е поместено информационно приложение за основните международни договори, по които Република България
е страна. Там е включен и текстът на Регламент (ЕИО, Eвратом)
№ 1182/71 на Съвета за определяне на правилата, приложими
за срокове, дати и крайни срокове.

1. издание
към 25 февруари 2008 г.

 

страницата е разгледана 458 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение