Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1700
Общо страници387873
Средна дебелина на книга228 страници
Общо книги на български1609
Книги на други езици91

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература969
езотерика, духовни учения127
медицина73
хуманитарни науки72
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2019-04-19 Закон за съдебната власт СИБИ
2019-04-17 DIVINATIO - 47 MSHS
2019-04-16 Принос към проучване на двойните брадви от земите на Североизточната част на Балканския полуостров в периода VI-I хил. пр. н. е. Mind Print
2019-04-15 Годишник на Департамента за езиково обучение –ИЧС при Софийския университет „св. Климент Охридски“ - Том 21 Департамент по езиково обучение - ИЧС
2019-04-09 Изборен кодекс СИБИ
2019-04-09 Приемственост синовна САМИЗДАТ
2019-04-06 Гуру и ученик: Пробуждане на духовното зрение Шям
2019-03-29 Закон за устройство на територията СИБИ
2019-03-27 Битие и възможност. Опит за екзистенциална антропология КОРТЕКС
2019-03-25 Семеен кодекс СИБИ

още...

Социално подпомагане и социална интеграция

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-521-2

започната: 2008-08-13

завършена: 2008-08-26

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 208

Сборникът съдържа Закона за социално подпомагане, с който се уреждат отношенията, свързани с предоставянето на социални помощи и услуги, обществения контрол на системата за социално подпомагане, компетентните органи и техните правомощия. Представена е и уредбата на целевите помощи за отопление.
Включен е Законът за семейни помощи за деца, който допълва систематиката на социалната материя с уредените в него помощи, предоставяни по повод бременност, раждане и отглеждане на деца.
Поместен е и Законът за интеграция на хората с увреждания, който урежда създаването на гаранции за равнопоставеност и на условия за социална интеграция на хората с увреждания.
Законовата уредба е доразвита с правилниците за прилагане и с други подзаконови актове, които са поместени на тяхното систематично място след съответните закони.
В допълнение са дадени Законът за военноинвалидите и военнопострадалите и Законът за ветераните от войните.
Текстовете са анотирани с препращания между актовете в сборника
и към други нормативни актове.

1. издание
към 15 август 2008 г.

 

страницата е разгледана 473 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение