Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1762
Общо страници400419
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1667
Книги на други езици95

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература989
езотерика, духовни учения137
медицина76
хуманитарни науки76
поезия72

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-02-13 Когато остарях Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-13 Когато те прегърна Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
2020-02-10 Закон за съдебната власт СИБИ
2020-02-08 HOMO LUDENS 23/2020 Съюз на артистите в България
2020-02-08 DIVINATIO - 48 MSHS
2020-02-04 Административен процес СИБИ
2020-02-03 Wise words on the way. Néti Çästra by Chanakya Pandit САМИЗДАТ
2020-01-28 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс СИБИ
2020-01-23 Особени залози и други обезпечения СИБИ
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ

още...

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (международни договори и право на ЕС)

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-656-1

започната: 2011-09-28

завършена: 2011-09-30

1. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 252

Повод за това издание е влизането в сила на 1 юни 2010 г. на Протокол № 14 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи за изменение на системата за контрол на конвенцията.
С изменението се поддържа и засилва ефективността на контролната система, установена от конвенцията, най-вече поради продължаващото увеличаване на натоварването на Европейския съд по правата на човека. От друга страна, с влизането в сила на Протокол № 14 се дава възможност за присъединяването на Европейския съюз към конвенцията, което е предвидено и в Учредителните договори на Европейския съюз след изменението им с Договора от Лисабон.
В сборника са поместени както актуалният текст на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, така и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.
Това дава възможност да се проследят различните аспекти на включването на Съюза в системата за защита на основните права, установена от конвенцията, и да се направи съпоставка на приложното поле на двата акта.
В допълнение са поместени Международният пакт за граждански и политически права и Международният пакт за икономически, социални и културни права, които наред с Всеобщата декларация за правата на човека са в основата на правната закрила на човешките права в съвременния свят. Включена е и Европейската социална харта (ревизирана), приета в рамките на Съвета на Европа, с която се доразвива системата на защита и по-нататъшно реализиране на правата на човека и основните свободи.
Информационното приложение съдържа предметен указател, който улеснява съпоставянето на уредбата по включените в сборника актове, както и списък на държавите — страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея.

1. актуализирано издание
към 5 октомври 2011 г.

 

страницата е разгледана 524 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение