Търсене

на:  в: 

Изработване на електронни книги...

Обща статистика:

Описаниеколичество
Общ брой странирани книги1753
Общо страници398387
Средна дебелина на книга227 страници
Общо книги на български1660
Книги на други езици93

още...


Жанрове:

Жанрброй книги
правна литература985
езотерика, духовни учения136
медицина76
хуманитарни науки75
история71

още...


Последно завършени книги:

дата Заглавие Издателство
2020-01-21 Обществени поръчки СИБИ
2020-01-20 Интелектуална собственост — част II СИБИ
2020-01-20 Интелектуална собственост — част I  СИБИ
2020-01-17 Кодекс за социално осигуряване СИБИ
2020-01-15 Философски вестник - бр. 25 Филвест
2020-01-14 Закон за здравното осигуряване СИБИ
2020-01-14 Късни сонети САМИЗДАТ
2020-01-09 Граждански процесуален кодекс СИБИ
2020-01-06 Данъци 2020 СИБИ
2019-12-30 Дентална медицина 1/2019 Българско научно стоматологично дружество

още...

корица - Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ

Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ

издателство: СИБИ

ISBN: 978-954-730-564-9

започната: 2009-01-26

завършена: 2009-01-30

2. издание

език: български

жанр: правна литература

формат: 84 х 108 / 32 (джобен)

страници: 248

Поместен е Законът за търговския регистър, с който се уреждат търговската регистрация, правилата за воденето и съхраняването на търговския регистър като единна централизирана електронна база данни, създадените гаранции за публичност и бързина в производството, осигуряването на достъп до базата данни по електронен път, производствата по задължителната пререгистрация на вписаните търговци, извършването на справки и издаването на удостоверения. Нормативната уредба е допълнена с Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.
Включен е Законът за регистър БУЛСТАТ, който урежда реда и начина за регистрация и връзките с други регистри и информационни системи.
Поместена е и Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
Текстовете са анотирани с препращания между норми, поместени в сборника, и към други нормативни актове.

2. издание
към 1 февруари 2009 г.

 

страницата е разгледана 630 пъти

Показването на тази книга в каталога на Mind Print има за цел единствено представяне на професионалния опит на фирмата. То няма отношение към наличието й в търговската мрежа. За да потърсите книги на издателство „СИБИ“, натиснете тук.

error found
Докладвай за неточност/допълнение